Yhteystiedot

Näkymättömät-hankkeen projektiryhmän yhteystiedot:

Ritva Hyttinen
Projektipäällikkö
Turun AMK
ritva.hyttinen@turkuamk.fi
p. 044 907 2891

Satu Salmela
Seinäjoen AMK:n osahankkeen yhteyshenkilö
Seinäjoen AMK
satu.salmela@seamk.fi
p. 040 680 7116

Risto Niemi-Pynttäri
Jyväkylän yliopiston osahankkeen yhteyshenkilö
Jyväskylän yliopisto
risto.niemi-pynttari@jyu.fi
p. 040 805 3831

Yliopistonlehtori Niemi-Pynttäri on tehnyt työuransa kirjallisuuden ja kirjoittamisen opettamisen parissa. Opettajana ja graduohjaajana hän viitoittaa opiskelijoita uusien kirjoittamisen muotojen pariin. Lue lisää.

Hankkeen toimijoita ja asiantuntioita:

Juhani Haarala
Asiantuntijaopettaja
Seinäjoen AMK
juhani.haarala@seamk.fi

Pirita Juppi
Yliopettaja (media-ala)
Turun AMK, Taideakatemia
pirita.juppi@turkuamk.fi
p. 040 3550 157

Katja Kontturi
Tutkijatohtori (nykykulttuurin tutkimus)
Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
katja.j.kontturi@jyu.fi
p. 040 805 3546

Kontturi on nykykulttuurin tutkimuksen tutkijatohtori, sarjakuvatutkija ja lisäksi hän opettaa sanataidetta kansalaisopiston sanataidekoulussa ja tekee satunnaisia sanataide- ja sarjakuvaohjauksia. Lue lisää.

Riikka Kulmala
Asiantuntijaopettaja
Turun AMK
riikka.kulmala@turkuamk.fi
p. 044 9072 885

Karoliina Maanmieli
Asiantuntija
Jyväskylän yliopisto
karoliina.kahmi@jyu.fi
p. 050 345 4537

Timo Linnossuo
Asiantuntijaopettaja
Turun AMK
timo.linnossuo@turkuamk.fi
p. 044 9074 561

Linnossuo on tiimivalmentamisen asiantuntija. Hän on vetänyt uransa aikana monialaisia työelämäprojekteja sekä erilaisia kursseja korkeakouluopiskelijoille. Lue lisää.

Simo Nieminen
Asiantuntija, työpajaohjaaja
Jyväskylän yliopisto
nieminensimo@gmail.com
p. 040 512 7265

Nieminen sekä räppää että opettaa sitä muille. Hän on kirjoittamisen maisteriopiskelija ja kirjoittaa parhaillaan pro gradua räp-terapiasta. Lue lisää.

Jukka Saarela
Asiantuntijaopettaja
Seinäjoen AMK
jukka.saarela@seamk.fi
p. 040 830 4128

Ilona Tanskanen
Asiantuntijaopettaja
Turun AMK
ilona.tanskanen@turkuamk.fi
p. 050 5985 889

Jussi Riihiranta
Hankekoordinaattori
Turun AMK
jussi.riihiranta@turkuamk.fi
p. 050 5985 731