Aineistoja

Capture

 

Hankkeen tuottama Topit-verkkokäsikirja löytyy osoitteesta http://www.kerrotarina.fi

 

 

 

 

 

Ilona Tanskasen (2018)  Näkymättömät Nuorten digitarina näkyviksi on digitarina Näkymättömät-hankkeesta.

Näkymättömät-hanketoimijoiden julkaistut kirjoitukset:

http://nakymattomat.sarjakuvablogit.com/

https://nakymattomatblog.wordpress.com/

Tutustu digitaaliseen tarinankerrontaan yliopettaja Pirita Jupin johdannon kautta.

Kirjastoyhteistyö

Luovuus ja leikillisyys kirjastossa  – Raportti Vantaan kaupunginkirjaston media- ja taidekasvatusprojektista,  Vantaan kaupunginkirjasto 2016

Syrjässä

Sitra http://www.sitra.fi/hyvinvointi/nuorten-syrjaytyminen

Järvinen, T. & Jahnukainen, M. (2001). Kuka meistä onkaan syrjäytynyt? Marginalisaation ja syrjäytymisen käsitteellistä tarkastelua. Julkaisussa Suutari M (toim.). Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 20, Helsinki, 125–151

 Digitaalinen tarinankerronta ja digitarinat

Lambert, Joe 2010. Digital Storytelling Cookbook. Center for Digital Storytelling. (käytännönläheinen opas digitaalisesta tarinankerronnasta)

DigiTales: http://digi-tales.org.uk/

Educational Uses of Digital Storytelling: http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/

Silence Speaks: http://www.storycenter.org/silence-speaks/

Stories for Change: http://storiesforchange.net/

Storycenter: http://www.storycenter.org/

The Patient Voices: http://www.patientvoices.org.uk/

 Omaelämänkerralliset taide- ja medialähtöiset menetelmät

Lotta Häkkinen, Outi Linnossuo ja Oona Tikkaoja (2016)  Vuorovaikutus osallistavan taiteen ryhmänohjauksessa – työkirja aloittelevalle ryhmänohjaajalle. Saatavissa osoitteestahttp://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2016/12/Vuorovaikutusopas-WEB.pdf

MOVING IN! Art Based Approaches to Work with the Youth. MIMO Project 2010-2013 http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162267.pdf

Osallisuus

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, 2012. Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä.
http://www.hel.fi/static/liitteet/nk/Nuorten_osallisuus.pdf

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2013. Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden ideaalia.
http://www2.uef.fi/documents/1381035/2330652/NivalaRyyn%C3%A4nen2013.pdf