Näkymättömät-hanke on päättynyt 31.5.2018. Hanke kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana, osallistuneet sen toimintaan ja kehitystyöhön. Hankkeessa kehitetty toimintamalli on julkaistu Topit-verkkokäsikirjana osoitteessa http://www.kerrotarina.fi Älä epäröi käyttää käsikirjaa!

Näkymättömät-hanke (ESR 2015 – 2018) tarjosi Turun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulujen ja Jyväskylän yliopiston voimin noin 50 taide- ja medialähtöistä työpajaa yhteiskunnan reunoille ajautumassa oleville nuorille aikuisille (15 – 29-vuotiaat). Nämä heikossa asemassa olevat nuoret olivat hankkeen ensisijainen kohderyhmä ja toisena kohteena oli yleinen kirjasto. Hanke koulutti ja verkostoi kirjastolaisia sekä kannusti kirjastoammattilaisia näkemään nuoret aikuiset, tunnistamaan näiden tarpeet ja osallistamaan näitä yhteiskunnan toimintaan.

Hankkeen selvitysten mukaan kohderyhmän nuorilla ja kirjastolla ei ole ollut luontevaa kohtaamispaikkaa: nuoret aikuiset eivät tule kirjastoon eikä kirjasto mene sinne, missä nuoret ovat. Nuorten aikuisten on ajateltu olevan kiireisiä opintojen, työuran ja ruuhkavuosien käynnistyessä, joten kirjastossa ei ole juurikaan ihmetelty heidän näkymättömyyttään. Hankkeen kohderyhmänuoret puolestaan eivät olleet kirjaston asiakkaita, vaan liittivät kirjastot kirjallisuuteen, lukemiseen ja oppineisuuteen, jotka ovat usein kaukana heidän elämästään.

Hanke huomasi nuorisotoimijoiden olevan lenkki, joka kykenee saattamaan nuoret ja kirjaston yhteen. Hankkeen työpajat tarjosivat puolestaan erinomaisen työkalun kirjastolle ja nuorille tutustua toisiinsa. Räpin, sarjakuvan, terapeuttisen kirjoittamisen, videon ja ”perinteisemmän” digitarinan kautta kirjastolle avautui väylä keskustella nuorten aikuisten kanssa, kuulla heidän ajatuksiaan ja tulevaisuuden haaveitaan. Ensikosketuksen jälkeen oli myös helppoa jatkaa vuoropuhelua ja ryhtyä työstämään kirjastoa. Mielenkiintolähtöisessä työskentelyssä nuoret ja kirjastolaiset etsivät yhteisiä nuotteja kirjastopalveluille. Nuorten aikuisten mielestä kirjasto voi epämuodollisena, puolueettomana ja turvallisena ympäristönä antaa tilaa seksuaalineuvonnalle, OPO-palveluille tai koulutusmahdollisuuksien ja vapaaehtoistoiminnan esittelylle. Ennen kaikkea kirjasto voisi aktiivisesti lähettää signaaleja, että nuoret aikuiset ovat sinne tervetulleita.

Hankkeen koulutuksissa ja verkostoitumistilaisuuksissa erityisesti ketterät kolmannen sektorin toimijat uskovat kirjastojen tarjoavan paljon nuorelle aikuiselle, jonka elinpiiri on kaventunut. Kuitenkin kirjaston olisi aktiivisemmin osoitettava halukkuutensa osallistua toimijoiden verkostoon sekä sanoitettava selkeämmin osaamisensa ja potentiaalinsa. Hankkeessa kirjaston roolia konkretisoitiin ja yksi mahdollisuus olisi tarttua yhteiskunnassa nopeasti heikkenevään lukutaidon tasoon. Kohderyhmän nuorten lukutaito osoittautui monin paikon heikoksi ja jopa olemattomaksi. Näkymättömät-hanke heittää ajatuksen eteenpäin, uskoo ja toivoo, että siihen tartutaan.

Ritva Hyttinen

Turussa 29.5.2018

Ryhmäkuva TAmpere 23.3.2018