Aineistoja

Digitarinapajojen tuotosten blogit

http://nakymattomat.sarjakuvablogit.com/

https://nakymattomatblog.wordpress.com/

Kirjastoyhteistyö

Luovuus ja leikillisyys kirjastossa  – Raportti Vantaan kaupunginkirjaston media- ja taidekasvatusprojektista,  Vantaan kaupunginkirjasto 2016

http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Luovuus%20ja%20leikillisyys%20kirjastossa.pdf

Syrjässä

Sitra http://www.sitra.fi/hyvinvointi/nuorten-syrjaytyminen

Järvinen, T. & Jahnukainen, M. (2001). Kuka meistä onkaan syrjäytynyt? Marginalisaation ja syrjäytymisen käsitteellistä tarkastelua. Julkaisussa Suutari M (toim.). Vallattomat marginaalit. Yhteisöllisyyksiä nuoruudessa ja yhteiskunnan reunoilla. Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 20, Helsinki, 125–151

 Digitaalinen tarinankerronta ja digitarinat

Lambert, Joe 2010. Digital Storytelling Cookbook. Center for Digital Storytelling. http://static1.squarespace.com/static/55368c08e4b0d419e1c011f7/t/561d6222e4b039470e9780c6/1444766242054/cookbook_full.pdf (käytännönläheinen opas digitaalisesta tarinankerronnasta)

DigiTales: http://digi-tales.org.uk/

Educational Uses of Digital Storytelling: http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/

Silence Speaks: http://www.storycenter.org/silence-speaks/

Stories for Change: http://storiesforchange.net/

Storycenter: http://www.storycenter.org/

The Patient Voices: http://www.patientvoices.org.uk/

 Omaelämänkerralliset taide- ja medialähtöiset menetelmät

Lotta Häkkinen, Outi Linnossuo ja Oona Tikkaoja (2016)  Vuorovaikutus osallistavan taiteen ryhmänohjauksessa – työkirja aloittelevalle ryhmänohjaajalle. Saatavissa osoitteestahttp://www.hvvt.fi/wp-content/uploads/sites/19/2016/12/Vuorovaikutusopas-WEB.pdf

MOVING IN! Art Based Approaches to Work with the Youth. MIMO Project 2010-2013 http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522162267.pdf

Osallisuus

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, 2012. Nuorten osallisuus ja vaikuttaminen kulttuurisessa nuorisotyössä.
http://www.hel.fi/static/liitteet/nk/Nuorten_osallisuus.pdf

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2013. Kohti sosiaalipedagogista osallisuuden ideaalia.
http://www2.uef.fi/documents/1381035/2330652/NivalaRyyn%C3%A4nen2013.pdf