Näkymättömät kehittää toimintamallia, joka pyrkii osallistamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tukemaan heidän mahdollisuuksiaan toimia digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Hankkeen toiminta keskittyy digitaaliseen tarinankerrontaan, jossa sovelletaan taidelähtöisiä menetelmiä. Digitaalinen tarinankerronta on menetelmänä osallistavaa ja yhteisöllistä toimintaa, joka antaa tilaa omien kokemusten käsittelyyn ja parhaimmillaan se voi johtaa identiteetin vahvistumiseen sekä vuoropuheluun yksilön ja yhteisön välillä.

Näkymättömät etsii yleisten kirjastojen, nuorisotyön ja koulutusorganisaatioiden välille valtakunnallista tapaa toimia, joka kiinnittää nuorta yhteiskuntaan, antaa yksilölle mahdollisuuden rakentaa omaa identiteettiä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä luo positiivista tulevaisuuskuvaa. Tavoitteena on löytää käytäntö tukemaan erityisesti yleisten kirjastojen roolia uudenlaisena nuorten osallistumiseen kannustavana ja rohkaisevana tilana. Erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntävää toimintamallia levitetään valtakunnallisesti ja sillä pyritään edistämään nuorten kykyä hakeutua työelämään ja opintoihin.

Näkymättömät-hankkeen digityöpajoissa käytetään menetelmiä, jotka innostavat nuoria käyttämään omaa ääntään ja kertomaan oma tarinansa. Pajoissa  kannustetaan erityisesti sarjakuvan, tekstin, rap-ilmaisun ja valokuvan mentelmin, näiden avulla ja helppoa tekniikkaa soveltaen rakennetaan  henkilökohtainen tarina, pieni video. Tutustu digitaaliseen tarinankerrontaan yliopettaja Pirita Jupin johdannon kautta.

Piirtelyä

Piirtelyä

Jyväskylän pajassa

Jyväskylän pajassa